Til hovedinnhold

Elsjekk

“Eu-kontroll” (elsjekk) på elektriske anlegg i boliger er foreløpig ikke innført i Norge, men er under vurdering av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB.

Hvorfor elsjekk?

Noe må i alle fall skje, fordi: Feil på elektriske anlegg forårsaker ca 10 000 branner eller branntilløp årlig i Norge. Mange glemmer at el anlegget må vedlikeholdes. Med mer elektrisk utstyr og stadig større strømforbruk øker faren for brann betraktelig. Dermed øker også behovet for en el.sjekk av det elektriske anlegget !

Nye tall viser at så mye som halvparten av alle branner skyldes elektrisk feil, dårlig vedlikehold eller feil bruk av elektriske apparater. Disse forhold har inntatt årsakstoppen for bygningsbranner i Norge, mens ”bar ild” tidligere stod for flesteparten av branntilfellene.

Årlig utbetaler forsikringsselskapene ca 600 millioner kroner for branner forårsaket av elektrisitet. Varmgang i ledninger, dårlig kontakt, underdimensjonert anlegg, dårlig tilskrudde sikringer, og koblingsklemmer i sikringsskap er blant de hyppigste årsakene til brann i installasjonene. Problemet med varmgang i ledninger eller dårlige koblinger er at det er vanskelig å oppdage før skade. Installasjonen er ofte skjult og lite tilgjengelig, og de fleste tenker ikke på at dette kan være en skjult brannbombe.

Tidligere tok det lokale eltilsyn (el.verket) jevnlig kontroll av boligen din. Dette har de sluttet med. Nå må huseier selv sørge for at dokumentasjonen på det elektriske anlegget er i forskriftmessig stand.

Ta en elsjekk i dag!

Man kan faktisk bli økonomisk ansvarlig for en brann som skyldes feil på det elektriske anlegget dersom ikke dokumentasjonen er i orden.

§121 sier ”Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand”

Den såkalte avhendingsloven fra 1993, gir selger av fast eiendom utvidet ansvar for skjulte feil og mangler på boligen. Erfaringene viser at nettopp dårlige elektriske installasjoner er gjengangere i klagesaker etter boligbytte.

HVORDAN ER VEDLIKEHOLDET MED DET ELEKTRISKE I DIN BOLIG?

Svithun Elektro as har fagfolk som kan gi deg gode råd når det gjelder bruk og vedlikehold av el.anlegget i din bolig.

Vi kan foreta en elsjekk / kontroll som viser tilstanden i en del kritiske punkter i enhver installasjon. Kontrollen vil i tillegg til eventuelle brannfeller kunne avdekke jordfeil og andre svakheter i anlegget som kan sette beboere og bygningsmasse i fare. I tillegg gis gode råd om sikkerhet og energiøkonomisering (enøk).

Vi anbefaler deg også å ta kontakt med oss når du skal kjøpe/selge bolig, for å ha den nødvendige dokumentasjon i orden. Vi gir deg gode tips og tilbud på det vi mener bør gjøres!

Bestill en elsjekk

Kontakt elektriker