Til hovedinnhold

Installasjon av smarthussystem på Myklebust i Sola

Byggherre: Høie og Ueland. Hovedentreprenør: Optimera. Byggeår: 2016.

De tre husene på Myklebust er like, men likevel forskjellige.
De er forskjellige på innsiden, med forskjellige rom- og innredningsløsninger, og de er forskjellige på utsiden, med ulike typer kledninger. Samtidig skal dette fremstå som ett prosjekt, og det ligger for eksempel ett materialkonsept til grunn for de ulike kledningene. Det er tatt utgangspunkt i tradisjonell norsk byggeskikk, med referanse til Vestlandet, og til alle tre husene er det valgt kraftige dimensjoner for å gi boligene et rustikt og robust uttrykk.

Les artikkel om "fremtidens hus" på NRK.no

Klassisk form
Husene har en enkel og klassisk form og representerer en typisk regulert, frittliggende småhustypologi. Den private hagen og innkjørselen vender mot sør. Utsikten er mot nord. Her er det også lagt en skjermende hage, og hagerommene fungerer som romlige forlengelser av boligen. De bidrar også til å skape et grønt miljø mot gaten.

Fokus på tre
Prosjektet har hatt fokus på tre som byggemateriale. Boligene fremhever og utforsker de ulike treslagenes tekniske og arkitektoniske egenskaper.

God byggeskikk
Målet er at husene skal fremme god byggeskikk og bidra til utviklingen av en nåtidig bygningskultur av høy kvalitet. Husene er robuste og gjenspeiler regional og nasjonal byggetradisjon. Samtidig viser de kontemporær arkitektur gjennom tekniske og arkitektoniske løsninger.

Styring
Hele boligen er styrt av et KNX smarthussystem. Dette samkjører boligens funksjoner og styrer lys, varme, ventilasjon, solskjerming, alarm og adgangskontroll. Dette gir maksimal kontroll og minimalt energiforbruk.

Belysning
I hele huset er det benyttet LED-armaturer av god kvalitet slik at lyskvaliteten opprettholdes. LED innebærer en solid energibesparelse, beregnet til å være opp mot 60 %.

Prosjektering/installasjon lys, varme, AV løsninger, smarthus, adgangskontroll: Svithun Elektro AS
Elektriker: Eivind
Arkitekt: Sjo Fasting
Byggefirma: Høie & Ueland
Utbygger: OPTIMERA

Bilder fra prosjektet