Bolig på Vassøy

Boligen ble ferdig for en tid tilbake, men nå er også uteområdet ferdig. Arkitekturen har sameksistens med landskapet rundt, både i forhold til det lange perspektivet av utsikt mot sjøen, -og til hagen rett utenfor.Boligen er bevisst lagt ut i terrenget slik at en overfører topografien til boligens formspråk. En får nesten følelsen av å leve i et med terrenget.Materialbruk og detaljer er også ivaretatt på beste måte, med forankring i tidløse materialer som betong, kopper, glass og tre.

Her har Sivilarkitekt MNAL Jonny Johansen nok en gang levert et fremragende arkitektarbeid og tegnet en drøm av en bolig.

Byggmester Jens Gerlach Sørensen A/S har vært prosjektleder og stått for tømmerarbeid og innredninger.Vi har hatt elektroarbeider inkl. belysningsanlegg, lyd/bilde, og smarthusløsninger.

Vi er stolte over resultatet og takker tiltakshaver for oppdraget.


Byggmester: Jens Gerlach Sørensen A/S
Sivilarkitekt: MNAL Jonny Johansen
Elektriker: Svithun Elektro