Vær trygg: Montèr jordfeilbryter i dag!

Vet du om det elektriske anlegget i boligen din er sikret mot jordfeil? Jordfeil kan i verste fall føre til dødelige utgang eller brann, men det er fullt mulig å forebygge slike ulykker. Jordfeil kan oppstå ved feil i elektriske apparater og utstyr .

Ved slike feil får gjerne det elektriske apparatet spenning til gods. Dersom ikke apparatet har god nok jordforbindelse, kan du bli en del av jordforbindelsen når kommer i kontakt med apparatet. Jordfeil kan forekomme overalt, men er farligst når vi oppholder oss i våtrom eller utendørs. Jordfeil kan også føre til brann på grunn av overoppheting og gnister fra ødelagte ledninger og apparater.

Overspenningsvern
En annen type feil som kan ramme det elektriske anlegget, er overspenning. Lynnedslag og kortslutninger/koblingsstrømmer på nettet til strøm-leverandøren er de vanligste årsakene. Finelektronikk som tv, video og datamaskiner blir ofte totalskadet etter overspenninger. Utstyret kan også komme i brann på grunn av høye spenninger etc.
Det er godt mulig å beskytte seg mot overspenninger.
Beskytt dine pc’er i dag!

Komfyrvakt
Visste du at 33% av alle branner forårsaket av elektriske anlegg/produkter står komfyren for? Med komfyrvakt begrenser du risikoen for overoppheting ved komfyren din.

Komfyrvakt, består av en tilkoblingsdel som monteres mellom stikkontakten og komfyren og en styreenhet eller alarm som monteres på vegg ved komfyren. Når den er montert må du trykke på bryteren for å gi komfyren strøm. Flere trykk gir strøm i lengre tid. Bryteren virker som et tidsur, og et oversiktelig LSD-display viser deg hele tiden hvor lang tid som gjenstår til strømmen brytes.

Kontakt oss, så kommer vi på en uforpliktende sikkerhetsbefaring i hjemmet ditt!

Kontakt oss for gode løsninger

Kontakt oss for gode løsninger

51 70 97 20
post@svithun-elektro.no