EL-Proffen holder aktivitetene i gang – ingen skal være uten strøm.

 

Ta kontakt

 

EL-PROFFEN følger situasjonen rundt coronaviruset løpende og har iverksatt en rekke tiltak for å kunne gjennomføre alle avtalte og nye oppdrag. Videre er vi opptatt av at du som kunde skal føle deg trygg på at vi tar de forholdsregler situasjonen krever, og at vi følger myndighetenes anbefalinger.

Hold avstand

De fleste av våre oppdrag kan gjennomføres uten tett kontakt mellom kunde og montør, Vi ber om at kunder som er i kontakt med våre montører ute på arbeidsplassen eller i private hjem holder avstand og følger hygienetiltakene/håndvask.

Informere om smittefare

Dersom du/dere som kunde er i karantene, har symptomer på smitte eller er kjent med annen smittefare i forbindelse med oppdraget må våre montører eller deres arbeidsgiver informeres omgående.

Ingen skal være uten strøm – vi holder aktivitetene i gang

Alle skal være trygge på at vi gjør vårt ytterste for at ingen er uten strøm i en situasjon som dette. Vi ønsker derfor å holde aktivitetene i gang så lenge det ikke medfører økt fare for smitte hos våre kunder eller våre montører.

Sjekkliste

EL-Proffen har utarbeidet en egen intern sjekkliste som benyttes i forbindelse med oppdrag

Dette kommer vi gjennom sammen.